Telewizja Kablowa Satel w Leżajsku

Aktualności

Najświeższe informacje na facebook: https://www.facebook.com/satellezajsk/

Nowe kanały!!

Metro, Zoom TV, Nowa TV, WP.
Uruchomione zostały w miejsce kanałów SD TVN 7, TVN 24, TVN Turbo, TVN Style. Przypominamy, że wszystkie kanały TVN nadajemyw wersji HD na częstotliwości
450 i 458 MHz

W czwartek  tj. 31.01.2019r. doszło do pożaru w biurach T-Mobile na warszawskim Annopolu.

Łączę internetowe, które posiadamy dostarczane jest pośrednio przez T-Mobile dlatego mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem się niektórych witryn internetowych.

Wymiana przez klienta routera bezprzewodowego

W przypadku samodzielnej wymiany routera bezprzewodowego na nowy, w ustawieniach starego routera należy rozłączyć sesje PPPoE. Zalecane jest też skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta Telewizji Kablowej Satel Sp. z o.o. w Leżajsku (172428668, satellezajsk@gmail.com) i sprawdzenie czy stary router został wyłączony z systemu. W przeciwnym przypadku mogą zaistnieć dwie lub więcej sesji logowania klienta PPPoE i wystąpią problemy w działaniu Internetu u klienta.

UWAGA!
ZMIANA CENNIKA OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Szczegóły w zakładce – Cennik

Szanowni Abonenci TVK SATEL Sp. z o.o.!

            Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na pojawiające się oferty firm telekomunikacyjnych nie mających siedziby w Leżajsku. Sprzedający je akwizytorzy używają często argumentów niezgodnych z prawdą lub nie przedstawiają wszystkich aspektów umowy, po to tylko, by za wszelką cenę pozyskać klienta.

Prosimy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów.

    1. Czas obowiązywania umowy zazwyczaj obejmuje okres dwóch lat, a za zerwanie jej naliczane są kary pieniężne. TVK Satel nie stosuje tak długich terminów obowiązywania umowy, a okres wypowiedzenia to jeden miesiąc obrachunkowy. Nie nalicza też kar za jej wypowiedzenie.
  1. Nieczytelne – uśrednione opłaty abonamentowe. Przy podpisaniu umowy oferowany jest kilkumiesięczny okres promocyjny za 1 zł., jednakże po jego wygaśnięciu abonament jest w istocie wyższy niż przedstawiony w ofercie, gdyż operator uśrednia dwu letni okres opłat.
  2. Biuro obsługi klienta poza Leżajskiem. Każdy z Państwa spotkał się z trudnościami podczas prób kontaktu i oczekiwaniu na połączenie z infolinią operatorską. TVK SATEL ma siedzibę wśród mieszkańców Leżajska i w przypadku awarii reaguje nawet w dni świąteczne, a usterki usuwają pracownicy, a nie podwykonawcy.
  3. Duża ilość kanałów telewizyjnych. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż wśród kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych oferowane są serwisy kilkunastu telewizji regionalnych ( Szczecin, Poznań), a wiele kanałów jest dublowanych ( SD, HD). TVK SATEL posiada w ofercie wyselekcjonowane pod względem treści i jakości kanały o najwyższej oglądalności. Ilość kanałów stale wzrasta.
  4. Prędkość przesyłania danych Internet. Oferowane duże prędkości  (ponad 100 Mbit/s) są szacunkowe i nie odpowiadają rzeczywistym transferom, które są uzależnione od wielu czynników.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i zasięgnięcie informacji o usługach Telewizji Kablowej SATEL Sp. z o.o.

Szanowni klienci

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88) od dnia 1 lipca 2017 r. na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek blokowania dostępu do niektórych domen internetowych.

Zgodnie z zapisami art. 15f ust. 5 wyżej wskazanej ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:

  • nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru
  • nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
  • nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.

Rejestr, o którym mowa powyżej, na dzień dzisiejszy prowadzony jest przez Ministra do spraw finansów publicznych na stronie https://rsh-tst.azurewebsites.net/ i jest dostępny publicznie.

W przypadku próby połączenia z domenami ujętymi w rejestrze klient zostanie przekierowany na stronę:

http://www.mf.gov.pl/en/web/wp/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/komunikaty/-/asset_publisher/d3oA/content/komunikat-w-sprawie-przekierowania-z-domeny-wpisanej-do-rejestru-domen-sluzacych-do-oferowania-gier-hazardowych-niezgodnie-z-ustawa/pop_up?_101_INSTANCE_d3oA_viewMode=print

Na której znajduje się następujący komunikat:

„Komunikat w sprawie przekierowania z domeny wpisanej do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą Uwaga! Strona internetowa z którą podjęto próbę połączenia jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych. Dostęp do strony został zablokowany na podstawie art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którym Minister Rozwoju i Finansów prowadzi Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą podlegających blokowaniu w związku z wpisaniem do Rejestru domeny wykorzystywanej przez stronę internetową. Pełna lista nazw domen wpisanych do Rejestru dostępna jest na stronie http://hazard.mf.gov.pl Uczestnictwo w grach hazardowych urządzanych przez podmioty nieposiadające zezwolenia Ministra Rozwoju i Finansów na prowadzenie działalności w tym zakresie zagrożone jest karą administracyjną i karnoskarbową. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia, która zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 5 wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek. Ponadto art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny do wysokości 120 stawek dziennych za uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej, a w art. 109 przewidziano karę grzywny w takiej samej wysokości za uczestniczenie w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia. Legalne jest uczestniczenie w grach urządzanych przez podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenie lub urządzających gry w sieci Internet w ramach monopolu państwa. Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie  http://www.finanse.mf.gov.pl/innepodatki/podatek­od­gier/gry­hazardowe­przez­internet Update: 2017.03.16 11:36”.

Powyższe działania Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wynikają z norm prawa powszechnego i nie mogą być uznane jako ograniczanie świadczonej usługi.

PRZERWA W DOSTĘPIE DO INTERNETU. MODERNIZACJA SIECI INTERNETOWEJ 2017r. – 1GBIT. HARMONOGRAM PRAC.

06.06.2017r od 09:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Kołłątaja 7

22.05.2017r. od 12:00 do 14:00 – spawanie światłowodów: Kopernika 1

15.05.2017r. od 17.05.2017r. od 9:00 do 15:00 – spawanie światłowodów: Kołłątaja 1

11.05.2017r. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Kołłątaja 1A

26.04.2017r. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Staszica 1

19.04.2017r. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Kołłątaja 3

12.04.2017r. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Staszica 8

11.04.2017r. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Staszica 5

21.03.2017r. godz. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Staszica 3, 5.

15.03.2017r. godz. od 9:00 do 12:00 – spawanie światłowodów: Staszica 2.

14.03.2017r. godz. od 9:00 do 13:00 – spawanie światłowodów: Staszica 2 i 4.

28.02.2017r. – spawanie światłowodów: Kopernika 2, 4, 6, Mickiewicza 63, 63A, 60, 62, 64 –
w godzinach od 9:00-12:00.

01.03.2017r. – j.w. uruchomienie 1Gbit i testy.

Szanowni Abonenci!

Od 1 lipca 2017 r. pakiety i opłaty wyniosą:

Pakiet podstawowy cyfrowy                                                         29 zł.   (dotychczas 25 zł.)

Pakiet podstawowy cyfrowy (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)    24 zł.   (dotychczas 20 zł.)

Pakiet PTS 3 (Telewizja, Internet, Telefon)                                     75 zł.    (bez zmian)

BRAK DOSTĘPU DO RTV, INTERNETU I TELEFONII VoIP ZWIĄZANY Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W dniach 04.11.2016r. (piątek) – 05.11.2016r. (sobota) od godziny 8:00 do 16:00 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku będzie wymieniać instalacje elektryczną w budynku przy ul. Kopernika 3. W związku z tym brak dostępu do RTV, Internetu i VoIP obejmie następujące budynki mieszkalne: ul. Kopernika 3, Kopernika 5 i Kopernika 7. Za utrudnienia przepraszamy.

SUPER SZYBKI INTERNET DLA WSZYSTKICH ABONENTÓW OSIEDLOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ OD DNIA 20.09.2016 roku.

W Trosce o Naszych Klientów zwiększamy przepustowość łącza Internetowego we wszystkich Pakietach.

Aktualna Oferta:

Abonament Internet w tym 23% VAT:

Internet Mini – 20 Mbit/10 Mbit – 39 zł.

Internet Standard – 80 Mbit/20 Mbit – 50 zł.

Internet Premium – 100 Mbit/50 Mbit – 70 zł.

Trwają również testy nad znacznym zwiększeniem szybkości Internetu na sieci wifi TVK Satel w powiecie leżajskim.

Życzymy Szybkich Transferów

POZDRAWIAMY

Zarząd i Dział Techniczny

TVK SATEL w Leżajsku