Cennik

CENNIK TVK SATEL obowiązujący od 01.01.2017r.

Wykonanie przyłącza RTV w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Wykonanie II gniazda RTV – 50 zł.

Abonament RTV w tym 8% VAT:

Pakiet Cyfrowy PODSTAWOWY (61 kanałów) – 29 zł.

Dla niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 24 zł.

Wykonanie przyłącza INTERNETU w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Przeniesienie przyłącza internetowego / Instalacja drugiego gniazda – 50 zł.

Abonament Internet w tym 23% VAT:

Internet Mini – 20 Mbit/10 Mbit – 39 zł.

Internet Standard – 80 Mbit/20 Mbit – 50 zł.

Internet Premium – 100 Mbit/50 Mbit – 70 zł.

Internet do 80Mbit/20 Mbit dla niepełnosprawnych ze Znacznym stopniem – 30 zł.

Internet II gniazdo w tym 23% VAT:

Internet Mini –  20 Mbit/10 Mbit – 10 zł.

Internet Standard –  80 Mbit/20 Mbit – 20 zł.

Internet Premium –  100 Mbit/50 Mbit – 30 zł.

Od godz. 00:00 do 06:00 Internet we wszystkich pakietach do 800 Mbit/s.

Wykonanie przyłącza PTS w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Wykonanie przyłącza WiFi w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 200 zł.

Umowa 24 m-ce – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Abonament miesięczny Internet WiFi w tym 23% VAT:

Internet Standard – 7 Mbit/2 Mbit- 40 zł.

Internet Premium – 10Mbit/5 Mbit – 70 zł.

Internet II gniazdo (antena na innym budynku) w tym 23% VAT:

Internet Standard –  7 Mbit/2 Mbit – 20 zł.

Internet Premium – 10 Mbit/5 Mbit – 30 zł.

Abonament PTS Platforma Telefoniczna Satel w tym 23% VAT:

PTS 1 – 7 zł.

PTS 3 – Internet Standard 80/20 Mbit 43zł. + Telewizja 25zł. + Telefon 7zł. – 75 zł.

PTS 5 – Internet Premium 100/50 Mbit 63zł. + Telewizja 25zł. + Telefon 7zł. – 95 zł.

 

Aktywacja usługi – 30 zł.

Usunięcie awarii u abonenta i problemy z odbiorem z winy TVK Satel – BEZPŁATNIE.

Nieuzasadnione wezwanie technika – 30 zł.

Zawieszenie usługi RTV/Internet (maks. na 3 m-ce raz w roku) dostępne przy Umowie bezterminowej – BEZPŁATNIE (nie dotyczy Telefonu).

Kara za udostępnienie Usług poza lokal – 1000 zł.

Kara za niewłaściwe podłączenie i konfigurację routera do sieci internetowej – 100 zł.

Przeróbki instalacji RTV/INTERNET – cena według kosztorysu.

Wystawianie faktur w formie papierowej miesięczna opłata we wszystkich pakietach powiększona o kwotę 2 zł.

Reklama Telewizyjna w tym 23% VAT:

Plansza:

1 strona – ekran 1280/720 – 60 zł. brutto za miesiąc,

każda następna strona – 10 zł. brutto za miesiąc.

1 dobo strona – ekran 1280/720 – 3 zł. za dobę.

Emisja video w tym 23% VAT:

1 rozpoczęta minuta emisji przez okres 1 tygodnia w cyklu (co 1 godzinę) – 300 zł.

Inne warianty emisji video – do uzgodnienia.

Przegrywanie kaset video na DVD w tym 23% VAT:

Każda rozpoczęta godzina niezależnie od wyboru jakości nagrania (bez obróbki) – 20 zł.