Cennik

CENNIK TVK SATEL obowiązujący od 01.01.2019r.

Wykonanie przyłącza RTV w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Wykonanie II gniazda RTV – 100 zł.

Abonament RTV w tym 8% VAT:

Pakiet Cyfrowy PODSTAWOWY (72 kanały) – 33 zł.

Dla niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 30 zł.

Wykonanie przyłącza INTERNETU w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Przeniesienie przyłącza internetowego / Instalacja drugiego gniazda – 70 zł.

Abonament Internet w tym 23% VAT:

Internet Mini – 50 Mbit/20 Mbit – 39 zł.

Internet Standard – 150 Mbit/50 Mbit – 50 zł.

Internet Premium – 300 Mbit/100 Mbit – 70 zł.

Internet do 150Mbit/50 Mbit dla niepełnosprawnych ze Znacznym stopniem – 35 zł.

Internet II gniazdo w tym 23% VAT:

Internet Mini –  50 Mbit/20 Mbit – 10 zł.

Internet Standard –  150 Mbit/50 Mbit – 20 zł.

Internet Premium –  300 Mbit/100 Mbit – 30 zł.

Wykonanie przyłącza PTS w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Wykonanie przyłącza WiFi w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy – 200 zł.

Umowa 24 m-ce – 100 zł.

Umowa bezterminowa – cena według kosztorysu.

Abonament miesięczny Internet WiFi w tym 23% VAT:

Internet Mini – 7 Mbit/2 Mbit- 30 zł.

Internet Standard – 15 Mbit/5 Mbit- 40 zł.

Internet Standard 2 gniazdo – 15 Mbit/5 Mbit- 20 zł.

Internet Premium – 25Mbit/5 Mbit – 70 zł.

Internet Premium 2 gniazdo  – 15 Mbit/5 Mbit- 30 zł.

Abonament PTS Platforma Telefoniczna Satel w tym 23% VAT:

PTS – 12 zł.

Aktywacja usługi – 30 zł.

Usunięcie awarii u abonenta i problemy z odbiorem z winy TVK Satel – BEZPŁATNIE.

Inne naprawy instalacyjne – według kosztorysu

Zawieszenie usługi RTV/Internet (maks. na 3 m-ce raz w roku) dostępne przy Umowie bezterminowej – BEZPŁATNIE (nie dotyczy Telefonu).

Kara za udostępnienie Usług poza lokal – 1000 zł.

Kara za niewłaściwe podłączenie i konfigurację routera do sieci internetowej – 100 zł.

Wystawianie faktur w formie papierowej miesięczna opłata we wszystkich pakietach powiększona o kwotę 2 zł.

Reklama Telewizyjna w tym 23% VAT:

Plansza:

1 strona – ekran 1280/720 – 60 zł. brutto za miesiąc,

każda następna strona – 10 zł. brutto za miesiąc.

1 dobo strona – ekran 1280/720 – 3 zł. za dobę.

Emisja video w tym 23% VAT:

1 rozpoczęta minuta emisji przez okres 1 tygodnia w cyklu (co 1 godzinę) – 300 zł.

Inne warianty emisji video – do uzgodnienia.

Przegrywanie kaset video na DVD w tym 23% VAT:

Każda rozpoczęta godzina niezależnie od wyboru jakości nagrania (bez obróbki) – 20 zł.