Cennik

CENNIK TVK SATEL obowiązujący od 1.12.2022r.

Wykonanie przyłącza RTV w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy                                                                                                                100 zł

Umowa 24 m-ce                                                                                                                 50 zł

Wykonanie II gniazda RTV                                                                                               100 zł

Abonament RTV w tym 8% VAT (ceny w okresie trwania umów terminowych pozostają bez zmian):

Pakiet Cyfrowy MINI                                                                                                          32 zł

-Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       37 zł

Pakiet Cyfrowy PODSTAWOWY                                                                                        54 zł

-Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       58 zł

Pakiet Cyfrowy PODSTAWOWY dla niepełnosprawnych ze znacznym
stopniem niepełnosprawności                                                                                         48 zł

Wykonanie przyłącza INTERNETU Kablowego, w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy                                                                                                                  100 zł

Umowa 24 m-ce                                                                                                                   50 zł

Abonament INTERNET Kablowy, w tym 23% VAT (ceny w okresie trwania umów terminowych pozostają bez zmian):

Internet START – 30 Mbit/10Mbit                                                                                     30 zł

– Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       35 zł

Internet MINI – 150 Mbit/20 Mbit                                                                                    46 zł

– Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       51 zł

Internet STANDARD  – 400 Mbit/50 Mbit                                                                        58 zł

– Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       63 zł

Internet STANDARD  – 400Mbit/50 Mbit dla niepełnosprawnych
ze znacznym stopniem                                                                                                      41 zł

Internet PREMIUM – 500 Mbit/100 Mbit                                                                         70 zł

– Abonament przy umowach zawieranych na okres krótszy niż 1 rok                       74 zł

 Wykonanie przyłącza Internetu Radiowego, w tym 23% VAT:

Umowa 12 m-cy                                                                                                                 200 zł

Umowa 24 m-ce                                                                                                                 100 zł

Abonament miesięczny Internet Radiowy, w tym 23% VAT:

Internet STANDARD WIFI  – 30 Mbit/5 Mbit                                                                    50 zł

Abonament Telefoniczny VoIP  w tym 23% VAT                                                       12 zł

Reklama Telewizyjna w tym 23% VAT:

Plansza:

1 strona – ekran 1920/1080 pikseli                                                                50 zł za miesiąc

każda następna strona                                                                                     5 zł  za miesiąc

jedna strona – ekran 1920/1080 pikseli                                                         5 zł za dobę

Emisja video w tym 23% VAT:

każda rozpoczęta minuta emisji przez okres miesiąca                               100 zł

Inne warianty emisji video                                                                               do uzgodnienia

Emisja spotów wyborczych – każda rozpoczęta minuta emisji na dobę  20 zł

 Przegrywanie kaset video na DVD w tym 23% VAT:

Każda rozpoczęta godzina                                                                                20 zł

Pozostałe usługi i opłaty jednorazowe:

Aktywacja usługi                                                                                                  30 zł

Usunięcie awarii u abonenta i problemy z odbiorem z winy TVK Satel                                                                                                                      BEZPŁATNIE

Inne naprawy instalacyjne                                                                           według kosztorysu

Kara za udostępnienie Usług poza lokal                                                        1000 zł

Kara za niewłaściwe podłączenie i konfigurację routera do sieci internetowej       50 zł

Wystawianie faktur w formie papierowej miesięczna opłata we wszystkich pakietach powiększona o kwotę          5 zł

Montaż i konfiguracja routera, bramki VoIP, dekodera telewizji cyfrowej DVB-C w lokalu klienta                                    50 zł

Pomoc techniczna przy strojeniu i obsłudze odbiornika TV w lokalu klienta                                    50 zł

Podłączenie urządzeń z routerem w lokalu klienta                                15 zł za urządzenie

Konfiguracja routera w Biurze Obsługi Klienta TVK Satel                            30 zł