O nas

Mariusz Skrzyński

Prezes Zarządu, Główny Księgowy. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W TVK Satel od 1 sierpnia 2006 r. Od 1 sierpnia 2019 r. Prezes Zarządu.

Aleksander Mroczka

Administrator sieci teleinformatycznej Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W TVK SATEL od lutego 2001 r.

Artur Zygmunt

Administrator sieci teleinformatycznej. Absolwent Politechniki Radomskiej. W TVK Satel od lipca 2004 r.

Komisja Rewizyjna

Olechowska Maria, Eugenia Zagórska, Jolanta Potoczna-Baran.

Inspektor Danych Osobowych

sara.jalocha@4telpartner.pl

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD):

61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

TVK Satel świadczy szerokopasmowe usługi telewizyjne i telekomunikacyjne oraz usługi reklamowe. W zasięgu sieci TVK znajduje się 42 budynki mieszkalne w których znajduje się około 2000 gniazd abonenckich RTV i ponad 1000 abonentów Internet.